TLT, Tower of London - Tower of London Test


DoelPlanning en probleemoplossend vermogen
GroupNeuropsychologisch - Executieve Taken
AuteursSpikman & Brouwer, e.a.
UitgeverPearson
Normen1991
Leeftijd -
WebSite-

Terug naar de index