IIP-32 - Inventory of Interpersonal Problems


DoelMeet interpersoonlijke problemen
GroupPersoonlijkheidsonderzoek - Persoonlijkheidskenmerken
AuteursVanheule et al.
UitgeverOnduidelijk
Normen2006
Leeftijd -
WebSite-

Terug naar de index