DIS-Q - Dissociation Questionnaire


DoelMate van Dissociatie: amnesie; toegenomen alertheid; controleverlies; identiteitsfragmentatie.
GroupKlachten - Dissociatie
AuteursVanderlinden e.a.
UitgeverOnduidelijk
Normen1993
Leeftijd -
WebSite-

Terug naar de index