DAPP - Dimensional Assessment of Personality Pathology


DoelMeet 18 lagere en 4 hogere orde van dimensies van persoonlijkheidspathologie.
GroupPersoonlijkheidsonderzoek - Persoonlijkheidsdimensies
AuteursD. van Kampen
UitgeverHogrefe
Normen2009
Leeftijd -
WebSite-

Terug naar de index