CSDD - Cornell Scale for Depression in Dementia


DoelScreening voor Depressie van cliënten in verpleeghuizen
GroupKlachten - Depressie
AuteursR.M. Dröes
UitgeverVakgroep Psychiatrie, Vrije Universiteit, Amsterdam
Normen1993
Leeftijd -
WebSite-

Terug naar de index