+31 614 144 983 info@rsp-score.nl

Psycholoog – Behandeltools

RSP is een prachtig instrument ter ondersteuning van indicatiestelling en behandeling.

Met behulp van bijv. de Mini-Plus kunnen As-I diagnoses gesteld worden. Met een breed scala aan klachtenlijsten kan de ernst van de As-I klachten in beeld gebracht worden (angsten, depressies, dwangklachten,  eetproblemen, dissociatie, PTSS, etc.). Ten behoeve van de diagnostiek voor jeugdigen en adolescenten is een breed scala aan lijsten opgenomen, die ontwikkelingsproblematiek in kaart brengen.

Met de in RSP opgenomen persoonlijkheidstesten kan persoonlijkheidsproblematiek op As-II DSM-IV niveau onderzocht worden. Ter ondersteuning van de behandeling van As-II Schema Focussed Therapy zijn ook de diverse Young vragenlijsten opgenomen in RSP. Ook zijn er lijsten opgenomen die Ego-structuurdiagnostiek ondersteunen. En vrijwel alle lijsten die persoonlijkheidsdimensies in beeld brengen. Projectietesten zijn opgenomen met als doel het interpretatieproces te ondersteunen.

Alle gangbare intelligentietesten zijn in RSP opgenomen.

Daarnaast is een breed assortiment aan neuro-psychologische testen opgenomen waardoor neuropsychologische screeningen voor zowel jeugdigen, volwassenen als voor ouderen veel gemakkelijker gedaan kan worden.
Ter ondersteuning van het interpretatieproces zijn – waar mogelijk – interpretatiegegevens opgenomen in de testrapporten.

Routine Outcome Monitoring: per cliënt of per groep cliënten kunnen voor- en nametingen binnen één grafiek zichtbaar gemaakt worden. Metingen kunnen ook wekelijks verricht worden, om zo het effect van bepaalde interventies per cliënt (of per groep) zichtbaar te maken. Deze functie binnen RSP biedt veel mogelijkheden ter ondersteuning van de behandeling. Ook kan zo op een eerder moment besloten worden tot wijziging van een behandelplan, als uit de grafiek blijkt dat een behandeling onvoldoende effect heeft.
Uiteraard biedt deze functie ook mogelijkheden voor management en zorgverzekeraars om in de keuken van de behandelaar mee te kunnen kijken.

Momenteel zijn er meer dan 250 testen beschikbaar in RSP voor jeugdigen, volwassenen en ouderen. De software is zo ontworpen dat het programma eenvoudig uitgebreid kan worden.