+31 614 144 983 info@rsp-score.nl

Onderzoeker – Introductie

Door RSP  wordt een database bijgehouden van alle testen die afgenomen zijn. Met behulp van de module Statistiek kunnen deze gegevens gebruikt worden om onderzoek te doen.

Het pakket kent verschillende soorten toepassingen voor statistiek:

  • Gebruiksstatistiek: hiermee kan men direct zien hoeveel testen afgenomen zijn door welke afdeling en/of psycholoog
  • Effectonderzoek: Hiermee kunnen de veranderingen direct grafisch zichtbaar gemaakt worden
  • Wetenschappelijk onderzoek: Hiermee kunnen testgegevens voor wetenschappelijk onderzoek naar SPSS worden doorgestuurd.

De bediening is zo intuïtief dat het heel eenvoudig wordt om de juiste gegevens te selecteren en naar SPSS te exporteren.