+31 614 144 983 info@rsp-score.nl

Roermond’s Score Programma (RSP)

RSP is het Roermond’s Score Programma voor psychologische testen in de Geestelijke Gezondheidszorg, Ziekenhuizen en Verstandelijke Gehandicaptenzorg. RSP richt zich op kwaliteit- en effectiviteitsverbetering binnen zulke instellingen. RSP zorgt ervoor dat testen aanzienlijk sneller gescoord kunnen worden (tot 80% sneller) met een veel lagere foutmarge. De meest gebruikte testen binnen de ambulante en klinische praktijk zijn al standaard beschikbaar, inclusief alle testen aanbevolen door de GZ- en KP- opleidingsinstellingen. RSP biedt psychodiagnostiek in de breedste zin van het woord.

Normen van 253 bekende psychologische tests

Dezelfde snelle, uniforme manier van invoeren voor alle tests

h

Automatisch conceptrapport in MS Word

Beschikbaar als offline (On-premises) én als webbased (SaaS) variant

Door bij aanmelding meteen te testen, kunnen cliënten heel gericht naar de juiste afdeling of zorgprogramma worden verwezen. De scoring is zo gedetailleerd dat een psycholoog hiermee goed onderbouwd tot een effectief behandelplan kan komen. Door herhalingsmetingen  (Effectonderzoek / ROM) te doen, kan de behandelvooruitgang en het behandelrendement goed in kaart gebracht worden.

 

RSP maakt aan de hand van de de testresultaten een conceptrapport in MS Word, waardoor een psycholoog sneller een eindrapportage kan samenstellen.

Het management kan over statistiek beschikken van de afgenomen testen en kan hiermee de kwaliteit van de instelling aantoonbaar en bewijsbaar maken.

 

Alle ruim 250 beschikbare tests worden in RSP op dezelfde uniforme, eenvoudige en snelle manier ingevoerd. Er is daardoor een zeer geringe leercurve.

In RSP worden databestanden met cliëntgegevens bijgehouden. Door de snelle en gebruiksvriendelijke koppeling met SPSS kan een grote variëteit aan onderzoeken worden gerealiseerd. Zo kan men bijvoorbeeld de effectiviteit van een groepsprogramma bepalen, kan er wetenschappelijk onderzoek worden gedaan of kunnen nieuwe normen worden ontwikkeld. Hierdoor wordt een stimulans gegeven om de kwaliteit van zorg van de instelling te verbeteren.

 

 

 

 

 

Intelligentie

GIT, KAIT, RAKIT, WAIS, WAIS, WISC, WPPSI, Raven, SON, NLV

Persoonlijkheid

ATL, BVAQ, DIPSI, ECR, EPPS, IIP, KID-N, PDQ, SCID, SIPP, SIW, SPQ, SPQ-R, TCI, VTCI, VKP, CBSA, CBSK, Young, Neo, DAPP, HAP, MMPI, MTP-BS, NKPV, NPST, NPV, NVM, 4-PT, HTP, TAT, ZALC, ZAT, ADHD
O

Klachten

BSI, CBCL, CMAI-D, DKB-35, GIP, HADS-NL, NPI-Q, NVOS, SCL-90, SEV, VvGK, BDI, CDI, CSDD, GDS-8/15/30, MADRS, MDQ-NL, MMSE-B, PgD, Zung, BAI, FSS, POL, RSE, SAS, Scared, VAK, ZBV-K, ZBV, DNV, IDB, Y-BOCS, EDE-Q, EDES, EDE, EDI, LAV, Morgan-Russel, NVE, CAPS, VIG/IES, ZIL, DES, DIS-Q, SCID-D, SDQ-5/20, ISB, LKV-55, LKV, MAAS, MPI-DLV, Pijncoping, PCS, PDI, RAND, TSK, VAS, ESI
A

Ontwikkeling

AASP, NLD, SCVT, VFO, ADOS, AQ, EQ, LOT, PDD-SQ, SCQ, SRS, ToM, VISK, ADHD, AVL, ADVZ, AVZ-R, DSDS, DVZ, ESSEON, OOB, SGZ, SOPD, SRZ, TVZ, Vineland

Cognitieve functies

RBMT, WMS, 8-WT, 15-WT, Verhaaltje Babcock, Verhaaltje Bobertag Binet, Verhaaltje Diesveldt, Verhaaltje Rivermead RBMT, VLGT, Wais cijferreeksen, Benton, LLT, RVDLT, SAN Begrip van Zinnen, BBT, Benoemen Lindeboom POD, Fluency, GIT Woord Fluency, SAN, SCICA, Hooper, Klok, Poppelreuter, RMT, Wais Blokpatronen, Beery VMI, CFT, CFT, Bourdon, D2, Stroop, DKefs, TEA-Ch, TMT, BADS, Brief, FAB, K-SNAP, Meander, SDMT, TLT, WCST, ADS-6, CST, Camcog, EMCT, Kloktekenen, MMSE, MoCA, Rekenen, Toutenburger, VAT,

Human resources

BIP, C-Scan, DAT
*

Monitoring

CGAS, HoNOS, KidScreen, OOO, OQ-45, PS, PUL, Benchmark ADHD en JoVo, Research Rintveld, VEK, VSKM, WHOQoL, Y-OQ-30

Gedrag

AKTG, SIMS, SS, IOA, SIG, PMT, BDHI, ZAV, BPMA, CERQ, CISS, HiPIC, IPO, NOSI, VG&O, P3, RS-NL, UCL, VK+, VG&O, AAQ-II-NL, ABVK, EQ-5D, Mini Plus, SPoNDs, TCS, ZCL, BZO, UBOS, AGS, MALT, CV-50, FRT, GKS-II, GVL, MMQ, NGT-K, NRV, OKIV-R, SOG, SOG, SSF, ADHD