VvGK - Vragenlijst voor Gedragsproblemen bij Kinderen


DoelBrengt de aan- of afwezigheid van symptomen van gedragsstoornissen in kaart
GroupKlachten - Klachten algemeen
AuteursJ. Oosterlaan e.a.
UitgeverPearson
Normen2000
Leeftijd -
WebSite-

Terug naar de index