VSKM - Vragenlijst Sterke Kanten en Moeilijkheden


DoelSignaleert kinderen met hoog risico op psychosociale problemen
GroupRoutine-onderzoek - Monitoring
AuteursOnbekend
UitgeverOnbekend
NormenOnbekend
Leeftijd -
WebSite-

Terug naar de index