ToM test-R - Theorie of Mind test Revised


DoelMaakt een sterte/zwakte analyse van ToM (theorie of Mind) vaardigheden
GroupOntwikkelingsonderzoek - Pervasieve Ontw. Stoornis
AuteursT. Tombauch
UitgeverPearson
Normen2011
Leeftijd -
WebSite-

Terug naar de index