TVZ - Temperamentsschaal Voor Zwakzinnigen


DoelVaststellen van een aantal persoonskenmerken bij verstandelijke beperking
GroupOntwikkelingsonderzoek - Verstandelijke beperking
AuteursJ. Blok, P. v.d. Berg & J. Feij
UitgeverPearson
Normen1990
Leeftijd -
WebSite-

Terug naar de index