RAKIT - Revisie Amsterdamse Kinder Intelligentie Test


DoelRuimtelijk-perceptuele redeneerfactor: logisch redeneren, nauwkeurig waarnemen en afleiding
GroupIntelligentie-onderzoek - Algemeen IQ
AuteursN. Bleichrodt e.a.
UitgeverPearson
Normen1987
Leeftijd -
WebSite-

Terug naar de index