SRS(-A) - Screeninglijst voor autismespectrumstoornissen


DoelMeet dimensies van interpersoonlijk gedrag kenmerkend voor autismespectrumstoornissen
GroupOntwikkelingsonderzoek - Pervasieve Ontw. Stoornis
AuteursH. Roeyers e.a.
UitgeverHogrefe
Normen2011
Leeftijd -
WebSite-

Terug naar de index