BADS-C - Behavioural Assessment Dysexecutieve Syndrome Children


Doelalgemene en specifieke plannings- en organisatiestoornissen.
GroupNeuropsychologisch - Executieve Taken
AuteursWilson e.a.
UitgeverPearson
Normen2006
Leeftijd -
WebSite-

Terug naar de index