BADS - Behavioural Assessment of the Dysexecutieve Syndrome


Doelalgemene en specifieke plannings- en organisatiestoornissen.
GroupNeuropsychologisch - Executieve Taken
AuteursWilson e.a.
UitgeverPearson
Normen1997, suppl. 2000
Leeftijd -
WebSite-

Terug naar de index