CISS-NL - Coping Inventory for Stressful Situations


DoelMeten van multidimensionele coping en copingsstijlen
GroupGedragsonderzoek - Coping Stijlen
AuteursN.. Endler e.a. Nederl: D. de Ridder & G. van Heck
UitgeverPearson
Normen2004
Leeftijd -
WebSite-

Terug naar de index