+31 614 144 983 info@rsp-score.nl

Psycholoog – Testresultaten

Het test-invoer-scherm in RSP is zó ontworpen dat de ruwe testscores van een gemiddelde test binnen enkele minuten ingebracht kunnen worden; hiervoor is een snelinvoer-knop toegevoegd.

  • Ruwe scores worden ingevoerd in Excel, waar ook de gegevens bewerkt worden. Dit levert tijdwinst en een grotere nauwkeurigheid op vergeleken met de handmatige wijze van scoren met sjablonen en scoremallen.
  • De visuele presentatie van de testdata is van een bijzonder hoge standaard.
  • Uniform, overzichtelijk en met toevoeging van grafieken.
  • Vernieuwend is dat er nu kennis-elementen zijn toegevoegd aan de print-outs, die het interpretatieproces vereenvoudigen en kwalitatief verbeteren.
  • Het hele proces is daardoor minder tijdrovend.

In de praktijk wordt nu een toename in betrouwbaarheid van interpreteren geconstateerd, waardoor er naast een forse tijdwinst ook kwaliteitsverbetering ontstaat binnen een instelling. Door de eenvoud van het hele testproces is er een opleving van test-enthousiasme bij psychologen ontstaan.