+31 614 144 983 info@rsp-score.nl

Onderzoeker – Introductie

Door RSP wordt een databestand bijgehouden van alle testen die afgenomen zijn. Met behulp van de module “Statistiek” kunnen deze gegevens gebruikt worden om onderzoek te doen.

Het pakket kent verschillende soorten statistiek:

  • Standaard statistiek: hiermee kan men direct zien hoeveel testen afgenomen zijn door welke afdeling en/of psycholoog
  • Effectonderzoeken: Hiermee kunnen de veranderingen direct grafisch zichtbaar gemaakt worden
  • Koppelling met SPSS: Hiermee kunnen testgegevens naar SPSS worden doorgestuurd

De bediening is zo intuïtief dat het heel eenvoudig wordt om de juiste gegevens naar SPSS te exporteren.

Gegevens kunnen naar een landelijke database doorgestuurd worden waarmee benchmarking mogelijk wordt.