+31 614 144 983 info@rsp-score.nl

Management – Positionering

Binnen de Geestelijke Gezondheidszorg staat de prijs/kwaliteit-verhouding van een behandeling steeds meer op de voorgrond. Het is belangrijk dat er hulpmiddelen komen die behandelingen efficiënter maken, maar er zijn ook hulpmiddelen nodig die de kwaliteit zichtbaar en bewijsbaar maken. Het Roermond’s Score Programma RSP biedt zulke hulpmiddelen.  RSP exellereert in Diagnostische testen en biedt Routine Outcome Monitoring mogelijkheden.

Bij Routine Outcome Monitoring worden de klachten van een cliënt gemeten d.m.v. testen die speciaal gevoelig zijn voor het meten van verandering in klachten. Vanuit de verzekeraars en researchinstituten wordt sterk de nadruk gelegd op ROM omdat bewezen is dat klachten sneller verdwijnen als terugkoppeling gegeven wordt over de mate van deze klachten, gemeten over de tijd.

Diagnostische testen zijn essentieel om te bepalen welke behandeling nodig is. Hiervoor zijn ROM testen in het algemeen niet geschikt: Men weet dan wel wèlke klachten er zijn, maar het blijft onduidelijk waardoor deze zijn ontstaan of waardoor deze in stand gehouden worden. Alleen door een duidelijke diagnose kan men tot een kort en effectief behandelplan komen. Daarvoor staan diagnostische testen ter beschikking die een analyse maken van:

  • Intelligentie en capaciteiten
  • Ontwikkelingsstoornissen
  • Gedragsstoornissen en -klachten
  • Persoonlijkheidsstoornissen
  • Ego-structuur diagnostiek
  • Projectie-onderzoek
  • Onderzoek in het kader van specifieke beelden, zoals Autisme en ADHD-protocollen
  • Neuropsychologisch onderzoek

ROM testen excelleren in het geven van zeer beknopte resultaten (op As-I en screeningen op As-II). Ze zijn bedoeld voor gebruik door een groot publiek, zoals: stagiaire, SPV, psycholoog, cliënt, manager en verzekeraar.  Doordat ze veelvuldig afgenomen moeten worden is een web-site een vereiste.

Psycho-diagnostische testen moeten juist zeer gedetailleerde resultaten geven aan een psycholoog/behandelaar. Veel van deze testen vereisen begeleiding door een ervaren psycho-diagnostisch werkende (PDW-er) en/of testassistent om tot betrouwbare afname en resultaten te komen. Veel van deze testen zijn bovendien auteursrechtelijk beschermd, waardoor afname d.m.v. een web-site vaak uitgesloten is. Vandaar dat hier de zogenaamde “paper en pencil afname” toegepast moet worden.

Uiteraard is het erg belangrijk dat beide soorten testdoelen geïntegreerd kunnen worden in één systeem, zodat de resultaten van klachtentesten zowel voor ROM als voor psycho-diagnostiek gebruikt kunnen worden.

RSP is een pakket dat beide mogelijkheden in zich verenigt, maar waar de nadruk ligt op de psycho-diagnostische analyse. Het is mogelijk om met RSP ook de ROM testen te scoren, maar RSP biedt daarvoor geen Web-site aan. Mocht dit wel gewenst zijn, dan kan RSP naadloos samenwerken met het pakket “Effect”.

Effect is een pakket dat is ontworpen door Atrecht GGz; het biedt alle mogelijkheden om op perfecte wijze ROM onderzoeken te doen. Men kan ook vragenlijsten voor diagnostiek toevoegen, mits daarvoor door de uitgevers toestemming is gegeven. Bij Altrecht heeft elke afdeling de beschikking over zowel Effect als RSP, om zo het beste uit beide pakketten  te combineren.