+31 614 144 983 info@rsp-score.nl

Management – Kosteneffectief

RSP is zeer kosteneffectief voor grotere instellingen doordat slechts een eenmalige aanschaf gedaan behoeft te worden. Deze kosten zijn dan onafhankelijk van het aantal gebruikers en het aantal afgenomen testen.

Vaak bieden ROM aanbieders een service, waarbij centraal een server wordt opgesteld en waarin men u steeds gegevens toestuurt. Hierbij wordt gevraagd om, naast de licentiekosten, ook de personeelskosten van deze aanbieders te dragen, en dat terwijl uw ICT afdeling er deze werklast eenvoudig bij kan nemen.

Bij andere aanbieders wordt vaak een eerste aanschaflicentie gevraagd, plus daarenboven ook nog kosten per afgenomen test en een jaarlijkse licentie van bijvoorbeeld 10.000 Euro.