+31 614 144 983 info@rsp-score.nl

Management – Introductie

RSP verbetert de kwaliteit en productiviteit van een behandeling door:

  • Een cliënt zo snel mogelijk te kunnen toewijzen aan de juiste behandelaar
  • Het scoren van de testen kwalitatief te verbeteren en drastisch te vereenvoudigen en te versnellen
  • De behandelaar voldoende diagnostische details te bieden om tot een optimale behandeling te komen
  • De behandelaar te ondersteunen bij het maken van rapportage
  • De effectiviteit van de behandeling zichtbaar te maken
  • De kwaliteit van een instelling bewijsbaar te maken, ook ten opzichte van landelijke gegevens en verzekeraars
  • De mogelijkheid te bieden onderzoek te doen naar betere hulpmiddelen
  • Het proces is controleerbaar

RSP excellereert in psychodiagnostische testen en ondersteunt Routine Outcome Monitoring (ROM).

RSP biedt de mogelijkheid de eigen resultaten te vergelijken met andere instellingen (benchmarking) of zelf met landelijke gegevens

RSP biedt statistiek waardoor e.e.a. zichtbaar wordt.