+31 614 144 983 info@rsp-score.nl

Management – Diagnostiek

Een behandeling is het meest effectief als ze gebaseerd is op goed inzicht in de problematiek van een cliënt. RSP biedt de mogelijkheid om op drie niveaus te testen. Behalve eenvoudige klachtenlijsten op As-I niveau, kan RSP ook een gedetailleerde diagnose op Persoonlijkheidsniveau (As-II) en Ego-structuur-niveau geven.

Daardoor wordt de kans op een gemiste diagnose, die extra tijd en mankracht kost, sterk verminderd. Ook wordt de effectiveit van een behandeling vergroot en wordt de duur van de behandling daardoor verkort.

Naast diagnostiek op DSM-IV-niveau en ego-structuur-niveau, is er ook een breed scala aan intelligentie- en neuropsychologische testen beschikbaar.

De meeste testen, die aanbevolen zijn voor GZ- en KP opleidingsinstellingen, zijn beschikbaar in RSP.