+31 614 144 983 info@rsp-score.nl

Juridisch

Gedurende de laatste drie decennia is er door uitgevers van psychologische testen steeds op gehamerd dat gebruikers van testen geen scoreprogramma’s van derden mochten gebruiken in verband met schending van auteursrechten. Veel gebruikers vonden dit onterecht omdat zij niet begrepen dat men wèl met de hand mocht scoren maar nièt met de computer.

Bär Software, de maker van het Roermond’s Score Programma RSP, neemt al jaren het standpunt in dat uitgevers ten onrechte beweren dat digitaal scoren inbreukmakend zou zijn. In een rechtszaak tussen Pearson en Bär Software beweerde Pearson dat RSP door het gebruiken van normgegevens inbreuk maakte op:

• het auteursrecht
• het databankrecht
• het geschriftrecht

Op 5 juni 2013 heeft de meervoudige kamer van de rechtbank van Amsterdam na 2½ jaar procederen Bär Software in het gelijk gesteld en alle vorderingen van Pearson afgewezen.

Het was een complexe zaak waarbij drie rechters en veel deskundigen nodig waren voordat er tot een uitspraak gekomen kon worden. Dat de materie erg complex is mag blijken uit het feit dat pas na een uitspraak van het Europees Hof van Justitie te Luxemburg (Football Dataco – Yahoo) duidelijk werd hoe de databankwet geïnterpreteerd moest worden. Bär Software werd daarbij op excellente wijze bijgestaan door IP (Intellectual Property) advocaat Mr. M.H.L. Hemmer van AKD, maar ook door Prof. Mr. P.B. Hugenholtz, Prof. Dr. W.K.B. Hofstee en Drs. W.M. Snellen.

Uiteraard is het zo dat de uitgever van een test in veel gevallen auteursrechten zal hebben op de vragenlijst en de handleiding van een test. Die mogen dan niet gekopieerd worden. De uitspraak van de rechters maakt echter duidelijk dat dit niet geldt voor de normtabellen van testen. RSP is daarom ook een paper & pencil programma waarmee gescoord kan worden, maar waarin de vragen niet zijn opgenomen. Hierdoor wordt gewaarborgd dat de uitgevers de rechten op de testen volledig kunnen blijven exploiteren.

RSP kan gezien worden als een Value Adding Product dat gekoppeld wordt aan een ander product. RSP wordt gekoppeld aan een test, zoals een docking station gekoppeld wordt aan een smart phone. Iedere derde is vrij om een docking station voor een iPhone te maken, zolang de iPhone zelf maar niet gekopiëerd wordt.

Pearson is tegen deze uitspraak in hoger beroep gegaan, maar ook in hoger beroep is door rechter uitspraak gedaan in het voordeel van Bär Software B.V