+31 614 144 983 info@rsp-score.nl

Juridisch

Gedurende de laatste decennia is er door uitgevers van psychologische testen steeds op gehamerd dat gebruikers van testen geen scoreprogramma’s van derden mochten gebruiken in verband met schending van auteursrechten. Veel gebruikers vonden dit onterecht omdat zij niet begrepen dat men wèl met de hand mocht scoren maar nièt met de computer.

Bär Software, de maker van het Roermond’s Score Programma RSP, neemt al jaren het standpunt in dat uitgevers ten onrechte beweren dat digitaal scoren inbreukmakend zou zijn. In een rechtszaak tussen Pearson en Bär Software beweerde Pearson dat RSP door het gebruiken van normgegevens inbreuk maakte op:

• het auteursrecht
• het databankrecht
• het geschriftrecht

Op 5 juni 2013 heeft de meervoudige kamer van de rechtbank van Amsterdam, Bär Software in het gelijk gesteld en alle vorderingen van Pearson afgewezen.

Het was een complexe zaak waarbij drie rechters en veel deskundigen nodig waren voordat er tot een uitspraak gekomen kon worden. Dat de materie erg complex is mag blijken uit het feit dat pas na een uitspraak van het Europees Hof van Justitie te Luxemburg (Football Dataco – Yahoo) duidelijk werd hoe de databankwet geïnterpreteerd moest worden. Bär Software werd daarbij op excellente wijze bijgestaan door IP (Intellectual Property) advocaat Mr. M.H.L. Hemmer van AKD, maar ook door Prof. Mr. P.B. Hugenholtz, Prof. Dr. W.K.B. Hofstee en Drs. W.M. Snellen.

Uiteraard is het zo dat de uitgever van een test in veel gevallen auteursrechten zal hebben op de vragenlijst en de handleiding van een test. Die mogen dan niet zonder toestemming van de uitgever gekopieerd worden. De uitspraak van de rechters maakt echter duidelijk dat dit niet geldt voor de normtabellen van testen. RSP is een programma waarmee paper & pencil tests gescoord kunnen worden: een zogenaamd ‘value adding product’. De oorspronkelijke testmaterialen moeten bij de uitgever aangekocht worden en zijn niet in RSP opgenomen.

Pearson is tegen deze uitspraak in hoger beroep gegaan, maar ook in hoger beroep is door rechter uitspraak gedaan in het voordeel van Bär Software. Vervolgens is Pearson nog in cassatie gegaan. Op 8 juni 2018 is het cassatieberoep door de Hoge Raad der Nederlanden verworpen.

Mocht u, naast het enkel scoren van tests, ook instrumenten digitaal af willen nemen dan zijn daartoe alleen mogelijkheden indien de auteursrechthebbende daartoe een licentie verleent. In veel gevallen is dat afhankelijk van het aantal tests dat u jaarlijks afneemt. Voor het digitaal afnemen van met name neuropsychologische tests kunt u tevens een kijkje nemen op www.metrisquare.com van Metrisquare B.V.: een platform waarmee Bär Software samenwerkt en waarin diverse digitale tests aangeboden worden en via een webbrowser of tablet afgenomen kunnen worden.