+31 614 144 983 info@rsp-score.nl

Instelling – Voordelen

 • Er is een hoog percentage van beschikbare testen in dit RSP-systeem opgenomen; in elk geval de meeste testen die klinisch relevant zijn voor een GGZ-instelling.
 • Ruwe scores worden handmatig op een snelle wijze ingebracht in een spreadsheet, waarin de gegevens bewerkt worden. Dit levert tijdwinst en een grotere nauwkeurigheid op t.o.v. de handmatige wijze van scoren.
 • De lay-out van gegevens is visueel zeer overzichtelijk weergegeven, met toevoeging van grafieken.
 • Door de uniforme lay-out is het aanbod van testinformatie aan de psychodiagnosticus overzichtelijker en eenduidiger geworden.
 • Vernieuwend is dat er nu kennis-elementen zijn toegevoegd aan de print-outs die het interpretatieproces vereenvoudigen, kwalitatief verbeteren en minder tijdrovend maken, omdat het raadplegen van naslagwerken minder vaak nodig zal zijn.
 • En – nog belangrijker – er is een verwachte toename in betrouwbaarheid van interpreteren, omdat het interpretatieproces eenvoudiger en nauwkeuriger is geworden. Hierdoor ontstaat kwaliteitsverbetering.
 • Er wordt een Rapportage gemaakt in Word, waarin de testassistente -op basis van de conclusies van de test-print-outs – een concept-rapport kan intypen, zodat de rapportagetijd van de psycholoog aanzienlijk bekort kan worden.
 • Een deel van de bewerkte gegevens wordt doorgesluisd naar de Rapportage in Word waar een aparte Bijlage aangemaakt wordt, waarin per test de ruwe en bewerkte scores compact weergegeven worden. Hierdoor wordt de eindrapportage ondersteund door en uitgebreid met een cijfermatige onderbouwing.
 • Er wordt een toename bereikt van inzichtelijkheid en onderlinge collegiale toetsbaarheid van het proces van psychologisch testen en Rapportage, mede door de toevoeging van deze geautomatiseerde bijlage met cijfermatige testdata.
 • Een tweede vernieuwend en belangrijk winstpunt is dat ook minder ervaren psychodiagnostici nu met een grotere mate van betrouwbaarheid dit werk kunnen uitvoeren.
 • Hierdoor is het mogelijk om in korte tijd een verbreding en uitbreiding van het toepassen van testdiagnostiek binnen een instelling mogelijk te maken.

Algemene voordelen:

 • Voor een groot deel van de volwassen cliënten is het te complex om achter een computer plaats te nemen.
 • Op deze wijze kan men blijven werken met ‘paper en pencil’ tests en zo op reguliere wijze de auteursrechten blijven afdragen.
 • Met deze opzet kan men tóch profiteren van de voordelen van automatiseren.
 • RSP  biedt duidelijk meerwaarde boven bestaande programmatuur vanwege de eenvoudige gebruikersvriendelijke bediening; hierdoor is er geen speciale instructie of bijscholing nodig, hetgeen ook van belang is bij personeelswisselingen.
 • De mogelijkheid bestaat om met veel gebruikers tegelijk op de eigen computer het programma te kunnen gebruiken, zonder aparte licenties te moeten aanschaffen.
 • Een belangrijk voordeel is de geïntegreerde rapportagemogelijkheden in Word; met de mogelijkheid tot toekomstige koppeling aan bijvoorbeeld Psychis.
 • Ook is er een research-module ingebouwd t.b.v. onderzoeksdoeleinden.
 • Binnen de architectuur van het programma kunnen in de toekomst uitbreidingen eenvoudig ingevoegd worden als aparte onafhankelijke uitbreidingsmodules, zonder limiet in aantal; en zonder dat daar veel programmeerdeskundigheid voor vereist is.
 • Op langere termijn kunnen er besparingen zijn, omdat er geen jaarlijkse licentiekosten zijn en er geen dongles gekocht hoeven te worden; de auteursrechten worden immers op de gebruikelijke wijze afgedragen.
 • Omdat de hele test-proces-gang nu eenvoudiger wordt, zal er een toename van test-verrichten zijn, waardoor de extra-investeringen zichzelf op termijn zullen terugverdienen.
 • Eenvoud van installatie van de software.
 • Gemakkelijke onderhoudbaarheid van de software.