RSP bespaart tijd bij het scoren van psychologische tests


Het RSP is ontwikkeld om psycho-diagnostiek breed in de organisatie te kunnen invoeren met een minimale tijdinvestering, een lage foutenmarge en een maximum aan gebruiksvriendelijkheid. Tevens is het belangrijk dat ook beginnende psycho-diagnostici zich in korte tijd op een betrouwbare wijze een breed scala aan testen eigen kunnen maken. Daartoe zijn, naast de meetpretentie per test – waar mogelijk – ook cut-off scores, ranges, standaard deviaties, conclusies en andere kenniselementen opgenomen in de output van de diverse testen, zodat interpretatiefouten zo veel mogelijk vermeden worden.

RSP bevat de normen van meer dan 250 vragenlijsten en andere psychologische tests

Read More

RSP controleert de invoer van antwoorden zorgvuldig en berekent automatisch de scores.

Read More

RSP genereert automatisch rapporten die in Microsoft Word verder verwerkt kunnen worden

Read More

Naast de offline versie van RSP bieden we ook een online, webbased versie: RSPweb

Read More

Home


RSP is het Roermond’s Score Programma voor psychologische testen in de Geestelijke Gezondheidszorg, Ziekenhuizen en Verstandelijke Gehandicaptenzorg. RSP richt zich op kwaliteit- en effectiviteitsverbetering binnen een instelling.

RSP zorgt ervoor dat testen aanzienlijk sneller gescoord kunnen worden (tot 80% sneller) met een veel lagere foutmarge. De meest gebruikte testen binnen de ambulante en klinische praktijk zijn al standaard beschikbaar, inclusief alle testen aanbevolen door de GZ- en KP- opleidingsinstellingen. RSP biedt psycho-diagnostiek in de breedste zin van het woord.

Door bij aanmelding meteen te testen, kunnen cliënten heel gericht naar de juiste afdeling of zorgprogramma worden verwezen. De scoring is zo gedetailleerd dat een psycholoog hiermee goed onderbouwd tot een effectief behandelplan kan komen. Door herhalingsmetingen (Effectonderzoek/Routine Outcome Monitoring) te doen, kan de behandelvooruitgang en het behandelrendement goed in kaart gebracht worden.

RSP maakt aan de hand van de de testresultaten een conceptrapport, waardoor een psycholoog sneller een eindrapportage kan samenstellen.

Het management kan over statistiek beschikken van de afgenomen testen en kan hiermee de kwaliteit van de instelling aantoonbaar en bewijsbaar maken. Door koppeling met het statistische pakket SPSS kunnen deze gegevens met andere instellingen voor benchmarking worden vergeleken en aan een landelijke databestand worden gekoppeld.

In RSP worden databestanden met cliëntgegevens bijgehouden. Door de snelle en gebruiksvriendelijke koppeling met SPSS kan een grote variëteit aan onderzoeken worden gerealiseerd. Zo kan men bijvoorbeeld de effectiviteit van een groepsprogramma bepalen, kan er wetenschappelijk onderzoek worden gedaan of kunnen nieuwe normen worden ontwikkeld. Hierdoor wordt een stimulans gegeven om de kwaliteit van zorg van de instelling te verbeteren.

RSP biedt een oplossing voor een instelling om tot meetbare en bewijsbare kwaliteitsverbetering te komen.

RSP Invoerscherm

3 februari 2017 Reacties uitgeschakeld voor RSP Invoerscherm Administrator
Load More Posts

Het meest complete scoreprogramma voor psychodiagnostiek

Het Roermond's Score Programma bevat de scoring voor meer dan 250 tests. Voor elke test is de procedure in het programma hetzelfde. Hierdoor kunt u een breed scala van tests scoren op steeds dezelfde, eenvoudige manier.

Neem contact op voor een demonstratie
Scroll to Top